Coordinator Shearing Services
PNet (Pty) Ltd
Graaff-reinet
6d ago

Description

Main purpose of the position :

Coordination and supervision of shearing teams in a designated area.

Kerndoel van die pos :

Koördinering en toesighouding van skeerspanne in n vasgestelde area.

Minimum Requirements :
 • Grade 12
 • Grade 12
 • Post matric agricultural qualification a recommendation
 • 2 years' relevant experience in administration, the shearing industry and staff supervision
 • Valid drivers licence with PDP
 • Knowledge of the small stock, wool and mohair industry
 • Skills :

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Understanding of a third language (Sotho / Xhosa);
 • Excellent interpersonal skills;
 • Computer literate (MS Office);
 • Strong administrative skills and organisational abilities
 • Financial skills
 • Responsibilities :

 • Ensure shearers are dispatched correctly and timeously at the client
 • Shearing services quality control
 • Ensure the shearing terms and conditions regarding shearer accommodation and provisions are met and acceptable
 • Ensure compliance to administrative requirements
 • Supervision of the drivers and vehicles
 • Minimum Vereistes :
 • Graad 12
 • Graad 12
 • Toepaslike naskoolse landbou kwalifikasie n aanbeveling
 • 2 jaar ondervinding in administrasie, die skeerbedryf en personeel-toesighouding
 • Geldige bestuurslisensie met PDP
 • Kleinvee, wol- en bokhaarkundigheid n aanbeveling
 • Vaardighede :

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Kennis van n derde taal voordelig (Xhosa / Sotho)
 • Rekenaarvaardig (MS Office)
 • Sterk administratiewe vaardighede en organisasie vermoe;
 • Finansiële vaardighede
 • Goeie interpersoonlike vaardighede
 • Verantwoordelikhede :

 • Verseker dat skeerders betyds by kliënte opdaag
 • Skeerdiens-kwalitietsbeheer
 • Verseker daar word voldoen aan skeerderverblyf en -etes soos uiteengesit in die termes en voorwaardes
 • Voldoen aan administratiewe vereistes
 • Toesighouding oor drywers en voertuie
 • Apply
  Add to favorites
  Remove from favorites
  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form