BEDRYFSINGENEUR OESBESKERMING/NETTE
Orffer & Van der Merwe
Burgersfort, Mpumalanga, ZA
14d ago
source : JobVine

Hierdie gevestigde Sitrus Maatskappy wat spesialiseer in die produsering en uitvoer van sitrus, beskik oor die volgende posisie vir n dinamiese, selfgedrewe persoon wat oor goeie bestuursvaardighede beskik om alle eenhede in Suid-

Afrika se beskermingstrukture te ontwerp, op te rig asook instand te hou.BEDRYFSINGENEUR : OESBESKERMING / NETTENOORDELIKE PROVINSIEVereistes : -

Ons wag op aansoeke van kandidate met n bedryfsingenieurs of gelykwaardige kwalifikasie met minstens 10 jaar ondervinding in ontwerp en oprigting van oesbeskermingstrukture, lees van planne asook kennis van verskillende tipe nette.

 • Kennis van projekbestuur- Sterk tegniese vaardighede- Goeie menseverhoudinge en kommunikasievaadighede - Rekenaarvaardigheid in ontwerp programmatuur.
 • Oorhoofse pligte sal insluit : - Projekbestuur, ontwerp, oprigting en instandhouding van verskillende oesbeskermingstrukture en nette-

  Bestuur van arbeid projekspanne- Opstel en bestuur van begrotings- Organisering en bestel van voorraad ten einde die suksesvolle afhandeling van projek binne spesifieke sperdatum en begrotings.

  Suksesvolle persoon moet bereid wees om te reis en vir projek tye Daar word n bo-gemiddelde vergoedingspakket aan die pos gekoppel volgens kwalifikasie en ondervinding.

  Stuur u volledige CV met verwysing MABO voor 01 Maart 2019

  Apply
  Add to favorites
  Remove from favorites
  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form