PRODUKSIE / PAKHUIS BESTUURDER
Support Services
Komatipoort, ZA
10d ago
source : JustTheJob.co.za
 • PRODUKSIE / PAKHUIS BESTUURDER K O M A T I P O O R T - L A N D B O U n Vooruitstrewende, Landboukundige onderneming, geleë
 • in die Komatipoort Distrik, verlang die dienste van n persoon in besit van relevante kwalifikasies, om n Produksie en Pakhuis Bestuurder funksie te verrig te Komatipoort.

 • Die Applikant moet : Oor ten minste vyf jaar groenteproduksie en pakhuis bestuur ondervinding beskik Die vermoë besit om alle aspekte van suikerriet te bestuur Rekenaarvaardig wees GLOBAL GAP ondervinding hê
 • Tegniese ondervinding met sterk besproeingsagtergrond hê Sterk toesighoudende bestuursvermoë en menseverhoudinge hê
 • Die permanente, geskikte aanstelling sal : Direk aan die Hoofbestuurder rapporteer Aantreklike salaris en behuising geniet Stuur n volledige CV, insluitend huidige vergoedingbesonderhede aan : Die Personeelbestuurder Verw : PVB / PB E-

  pos : advertmba mweb.co.za Faks : 086 684 3861 Indien u geen kommunikasie teen 8 Maart 2019 ontvang het nie, kan u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was.

  Apply
  Add to favorites
  Remove from favorites
  Apply
  My Email
  By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
  Continue
  Application form